Vi på liljegren & ekelund

Mikael Ekelund

Mikael Ekelund

Jur. kand. / Fastighetsjurist

Nicklas Liljegren

Nicklas Liljegren

Jur. kand. / Fastighetsjurist

Leif Ekelund

Leif Ekelund

Senior konsult

En kort historia om lång erfarenhet

Liljegren & Ekelund Fastighetjuridik är specialiserade på fastighetsjuridik. Vi kan därför erbjuda våra kunder en hög kvalitet i de tjänster vi specialiserat oss på. Vår strävan är att hantera våra kunders fastighetsrättsliga problem på ett effektivt och affärsmässigt sätt och tillsammans med dem uppnå den bästa lösingen. Vi är småskaliga och lätta att få kontakt med.

Vi har genom åren växt organiskt, men ser ingen poäng med expansion utan bibehållen spetskompetens. Vi kommer förmodligen aldrig bli en av de större byråerna, utan väljer istället fokusera på skräddarsydd rådgivning med spetskompetens, med personligt engagemang och mycket hög servicenivå mot klienterna.

Byrån, med dåvarande firma LJ Fastighetsjuridik, startades år 2011 av f.d. domaren och fastighetsjuristen Mikael Ekelund, som har en mångårig och gedigen efterenhet av fastighetsjuridik och angränsade rättsområden. Därefter ingicks i rask takt ett flertal samarbetsavtal med olika förvaltningsbolag och andra aktörer inom fastighetsbranschen. Under år 2013 anslöt så ytterligare en nyckelperson till bolaget, fastighetsjuristen Nicklas Liljegren, en person med mångårig erfarenhet inom branschen med stor vana att företräda såväl fastighetsägare som kommersiella hyresgäster samt ett stort kontaktnät.

På kort tid gjorde sig byrån känd som en framstående aktör inom fastighetsrätt. År 2014 ändrades firman till Liljegren & Ekelund Fastighetsjuridik.

Som ägare av fastighet eller bostadsrätt hamnar man ibland med situationer där man behöver professionell hjälp.

Det kan handla om att någon framställer ett krav mot dig eller att du själv får anledning att ställa ett krav mot någon annan. Juridiken är ofta krånglig och svårbegriplig för den som inte dagligdags arbetar med den och det är svårt att överväga vilka alternativ som finns utan kunskap. Du bör därför så snart som möjligt vända dig till en jurist som har kunskap och erfarenhet på området. Vi analyserar situationen och ger dig de råd som behövs för att bäst kunna hantera situationen. För oss är juridiken ett verktyg, inte ett självändamål. Vårt mål är att ge dig de råd och den hjälp som enklast och snabbast kan lösa ditt problem.

Det viktigaste att tänka på när du anlitar en jurist är att du ska kunna lita på att din jurist kommer att tillvarata enbart dina intressen, är specialist på det område där du behöver hjälp, enbart tar betalt utifrån vad uppdraget kräver och att du har något slags skydd om något skulle gå fel.

Så arbetar vi med våra uppdrag

Vi erbjuder dig alltid en gratis första kontakt, så att du har möjlighet att bedöma om du vill anlita oss och vi har möjlighet att bedöma om vi kan hjälpa dig med ditt problem. Vi hjälper dig sedan med rådgivning, hantering av rättsskydd och juridiska åtgärder tills vi kommit fram till en lösning på problemet. I regel är det en av oss som tar huvudansvaret för ditt ärende, men vi samarbetar alltid inom företaget och håller oss underrättade om de ärenden som finns, så att det alltid finns någon som kan hantera ditt ärende om något akut inträffar. Även om vi samråder med varandra betalar du aldrig för mer än en jurist, om vi inte först kommit överens om att det behövs två ombud i särskilt komplicerade eller omfattande ärenden.

Vad är rättsskydd?

Juridiskt biträde kan bli kostsamt och många drar sig därför för att anlita en jurist. Det är emellertid inte självklart att kostnaderna måste bli höga. I vår roll som din rådgivare ingår att vi undersöker vilka möjligheter du har att dra nytta av de försäkringar som finns, för att din egen kostnad skall bli så låg som möjligt. Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i privatpersoners hem- eller villaförsäkring. Rättsskyddet täcker stora delar av dina kostnader om du skulle hamna i en juridisk tvist. För företagare finns ofta rörelseförsäkringar som har ett rättskyddsmoment, som kan vara ganska gynnsamt för försäkringstagaren.

Vem kan få rättsskydd?

De flesta har rättsskydd i sina försäkringar men försäkringsbolagen har en tvåårsregel som innebär att du som privatperson måste ha haft en försäkring utan avbrott i minst två år innan rättskyddsmomentet kan utnyttjas – men inte nödvändigtvis i samma bolag. I företagsförsäkringarna finns också kvalifikationsmoment där villkoren skiljer sig åt mellan olika bolag och branscher. Vi undersöker naturligtvis om du har möjlighet att få rättsskydd innan vi tar ställning till om det är värt att ta en rättslig tvist.

Vad täcker rättsskyddet?

För att rättsskyddet i försäkringen skall träda in måste en tvist med en annan part ha uppstått. En tvist anses ha uppstått då en part har framställt ett krav som motparten har motsatt sig

Det finns dock ett par undantag på tvister som inte täcks av rättsskyddet:

  • Småmål. Om värdet av vad som yrkas i tvisten är mindre än ett halvt prisbasbelopp gäller inte rättsskyddet.
  • Tvist mot familjemedlem. Rättsskyddet gäller som huvudregel inte tvist mot någon som försäkringstagaren är/har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med.

Hur ansöker man om rättsskydd?

Ansökan om att få utnyttja rättsskyddet görs hos ditt försäkringsbolag. Vi sköter naturligtvis din ansökan åt dig om du vill, så snart vi har all information som behövs för att försäkringsbolaget skall kunna göra sin bedömning. Vi sköter också de löpande kontakterna med försäkringsbolaget och håller dig hela tiden informerad om läget.

Hur stor ersättning kan man få?

De allra flesta rättsskyddsförsäkringar för privatpersoner täcker 75–80 % av en bestämd timtaxa, upp till ett visst totalt maxbelopp. Maxbeloppet varierar mellan olika försäkringsbolag men är oftast mellan 150 000–300 000 kr. Rättsskyddet ersätter ombudsarvode till en begränsad taxa samt även kostnader som uppstår för utredning och bevisning t.ex. besiktningar och expertutlåtanden, normalt upp till en viss beloppsgräns (oftast 20 000–30 000 kr). Kostnader över de maximala beloppen måste du stå för själv.

För företag är rättsskyddsförsäkringarna i regel generösare. Vanligen ersätts kostnader upp till ett maxbelopp på ca 300 000 kr och utan begränsning till viss timtaxa.

När får du ersättningen?

Beroende på hur omfattande ärendet är och hur lång tid det tar, delfakturerar vi kostnaderna för vårt arbete och begär sedan ersättning i efterhand från försäkringsbolaget. Är du privatperson, kan vi komma överens om att du betalar först sedan försäkringsbolagets ersättning utbetalats till oss. Vi är alltid öppna för en diskussion med våra kunder om när det är lämpligast för er att vi fakturerar.