Fastighetsjuridik
framför allt

Vi har valt att fokusera vår verksamhet till det område där vi vet att vi är svårslagna – fastighetsjuridiken. Inom denna inriktning tillhandahåller vi våra klienter mycket omfattande juridisk kompetens.

Vårt verksamhetsfält sträcker sig över kommersiell hyresrätt och bostadshyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tomträtt, entreprenadrätt, plan- och byggjuridik, miljörätt, expropriationsrätt, men även över närliggande områden som bolagsrätt, föreningsrätt och affärsjuridik i allmänhet.

Vår storlek och specialisering gör att klienterna samarbetar och rådgör direkt med seniora fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal

Vi kan fastighetsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri bedömning.

ikon namn
ikon adress
ikon telefon


Aktuellt

Höjt KPI oktober 2017 – dags att se över hyran?

Hyran för en kommersiell lokal knyts i regel till en indexklausul med automatisk förändring varje år. Sedvanliga indexklausuler brukar anpassas efter konsumentprisindex, KPI. För oktober månad 2017 uppgår KPI till 323,38, vilket är en höjning med 5,38 enheter (motsvarar en ökning med 1,7 %) sedan oktober 2016. Därmed står det redan klart att sådana hyresavtal, beroende på indexklausulens utformning, per automatik kan få en liten hyreshöjning under år 2018.

Hyresmarknaden följer inte alltid KPI. De senaste åren har KPI och inflationen varit låg medan hyrorna på hyresmarknaden har ökat i högre grad. En sedvanlig indexklausul innebär då att hyran inte följt hyresutvecklingen. Det är därför viktigt att en hyresvärd bevakar hyresmarknaden och ser till att omförhandla sina hyreskontrakt.

Under innevarande år har vi bistått ett stort antal klienter med hyresundersökningar, omförhandling av befintliga lokalhyresavtal och sett ökade hyresnivåer. Tveka inte att höra av dig, vi hjälper er mer än gärna att förhandla upp hyran.