Nicklas Liljegren

Mikael Ekelund
Jur. kand. / Fastighetsjurist Verksamhetsområden
 • Fastighetsrelaterad affärsjuridik
 • Fastighetsrätt
 • Bostadsrätt
 • Kommersiell hyresrätt
 • Hyresrätt bostäder
 • Bolags- och föreningsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsöverlåtelse
 • Tvistelösning
 • Arrenderätt
 • Plan- och bygglagsfrågor
 • Företagsöverlåtelser
Utbildning & erfarenhet

1996-2001:  Jur kand, Lunds Universitet
2001: Biträdande jurist vid advokatbyrå
2002-2003: Verksam som notarie vid dåvarande Länsrätten i Stockholms län
2003: Byrådirektör vid förvaltningsmyndighet
2003-2005: Biträdande jurist vid advokatbyrå
2005-2011: Fastighetsjurist vid Fastighetsägarna Stockholm
2011-2015: Bolagsjurist med inriktning mot fastighetsfrågor vid Visita (f.d. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare)
Sedan 2013: Egen verksamet i Liljegren & Ekelund Fastighetsjuridik
Publikationer:
Medförfattare till Parternas förpliktelser vid företagsförvärv