Mikael Ekelund

Mikael Ekelund
Jur. kand. / Fastighetsjurist Verksamhetsområden
 • Fastighetsrelaterad affärsjuridik
 • Fastighetsrätt
 • Bostadsrätt
 • Kommersiell hyresrätt
 • Hyresrätt bostäder
 • Bolags- och föreningsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsöverlåtelse
 • Tvistelösning
 • Allmän och speciell fastighetsrätt, såsom äganderättsfrågor och tvångsingripanden mot fast egendom, olika bruksrätter till fast egendom (arrende, annan nyttjanderätt, servitut m m)
 • Fastighetsbildningsrätt
 • Områdesskydd enligt miljöbalken och annan miljörätt
 • Plan- och bygglagsfrågor
Utbildning & erfarenhet

1989-1994: Jur kand, Lunds Universitet
1994-1999: Verksam vid tings- och hovrätt (hovrättsassessor i Svea hovrätt)
1999-2001: Rättssakkunnig i Miljödepartementet
2001-2008: Fastighetsjurist vid fastighetsägarorganisation
2008-2015: Kommunjurist
Sedan 2011: Egen verksamet i Liljegren & Ekelund Fastighetsjuridik