Fastighetsjuridik
framför allt

Vi har valt att fokusera vår verksamhet till det område där vi vet att vi är svårslagna – fastighetsjuridiken. Inom denna inriktning tillhandahåller vi våra klienter mycket omfattande juridisk kompetens.

Vårt verksamhetsfält sträcker sig över kommersiell hyresrätt och bostadshyresrätt, arrenderätt, bostadsrätt, tomträtt, entreprenadrätt, plan- och byggjuridik, miljörätt, expropriationsrätt, men även över närliggande områden som bolagsrätt, föreningsrätt och affärsjuridik i allmänhet.

Vår storlek och specialisering gör att klienterna samarbetar och rådgör direkt med seniora fastighetsjurister.

Kostnadsfritt samtal

Vi kan fastighetsjuridik, låt oss hjälpa dig. Börja med en inledande kostnadsfri bedömning.

ikon namn
ikon adress
ikon telefon


Aktuellt

Sänkt KPI oktober 2014 - Gyllene tillfälle att begära högre hyra?

Hyran för en kommersiell lokal knyts i regel till en indexklausul med automatisk förändring varje år. För oktober månad 2014 uppgår KPI till 314,02, vilket är en sänkning med 0,38 jämfört med föregående års oktoberinxdex. Därmed står det redan klart att sådana hyresavtal inte kommer att få någon hyreshöjning per automatik under år 2015.

Statistiken visar på en hyresmarknad som går emot strömmen och ger utrymme för att omförhandla och höja hyran. Nedgången av KPI motverkades nämligen av just den ökade prisutvecklingen för bostadshyror (1,7 procent), som påverkade med 0,2 procentenheter uppåt. Vad gäller lokalhyror konstateras att TPI jämfört med samma period föregående år har ökat med 0,9. Till uppgången bidrog starkt prisutveckling med ökade lokalhyror. Detta visar att hyresmarknaden är fortsatt stark och att hyresnivåerna generellt ökar.

Under innevarande år har vi bistått ett stort antal klienter med framförallt omförhandling av lokaler och sett ökade hyresnivåer. Tveka inte att höra av dej, vi hjälper er mer än gärna att förhandla upp hyran.